ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน
ถนนสีลม 0-2233-6981

ร.พ. กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย7
ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ 0-2310-3000

ร.พ. เกษมราษฎร์
บางแค 0-2450033,0-2455-0110

ร.พ. จุฬาลงกรณ์ หน่วยวางแผนครอบครัว ตึก ภปร. ชั้น7
0-2256-5287-88

ร.พ. ไทยนครินทร์
0-2361-2727, 0-2361-2828, 0-2361-2800

ร.พ. บำรุงราษฎร์
0-2667-1000

ร.พ. พญาไท 1
ถนนศรีอยุธยา 0-2642-7373

ร.พ. พญาไท 2
ถนนพหลโยธิน 0-2617-2444

ร.พ. พญาไท 3
ถนนเพรชเกษม 0-2869-1220-2

ร.พ. ราชวิถี
0-2644-7000-13, 0-2246-0052 ต่อ 2607

ร.พ. รามาธิบดี หน่วยวางแผนครอบครัวแผนกตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก 0-2246-1073-99

ร.พ. เวชธานี
0-2734-0000

ร.พ. ศิครินทร์
0-2383-4400-13

ร.พ. ศิริราช สาขาวิจัยการว่างแผนครอบครัว ภาคสูตินรีวิทยา
คณะเแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
0-2411-3011, 0-24113356, 0-24197546

ร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
0-22731-7000

ร.พ. สมิติเวช
0-2392-0011-9

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต1 บางเขน
0-2521-3066, 0-2521-3064 ต่อ 109