* กรุณาใช้เม้าส์ชี้ที่กลุ่มเครื่องดนตรี


ประเภทของเครื่องดนตรี ที่ใช้ในวงดนตรี ของวงบางกอกฟิลฮาโมนิค จะแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

 

ท่านสามารถเลือกประเภทของเครื่องดนตรีได้ตามความต้องการของท่านแต่ควรปรึกษากัยทางวงดนตรีก่อน เพื่อให้เกิดความสมดุลทางดนตรี
 

1.เครื่องสาย (string section )ที่ให้ เสียงนุ่มนวลและเสืยงไม่ดังมากนัก

2.เครื่องเป่าประเภทเครื่องลมไม้ (woodwind section) ชึ่งให้เสียงดังปานกลางแต่ไปได้ไกลกว่า เครื่องสาย

3.เครื่องทองเหลือง ( Brass section) ขอแนะนำเป็นงานกลางแจ้งมากกว่า หรือ งานที่ต้องการความดัง

4.กลุ่มคีย์บอร์ด ( Keyboard )

5.กลุ่มเครื่องกระทบ ( Percussion )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home